سختي گيررزيني سختي گيررزيني .

سختي گيررزيني

سختي گيررزيني


 

شركت اطلس آب سازنده سختي گيررزيني
يكي از شايعترين  مشكلات آب براي استفاده خوراكي و همچنين استفاده از آب در قسمت هاي گوناگون صنايع وجود املاح كليسيم و منيزيم با ستبريه بيشتر از اندازه نرمال است كه سختي به ان گفته مي شود. قالبا در منابع آب زير زميني به خاطر گذر  آب از لايه هاي مختلف خاك، سختي آب بيشتر از منابع آب سطحي است. از لحاظ بهداشتي سختي بيش از اندازه آب باعث نابساماني در گوارش غذا و نيز به وجود آمدن سنگ كليه خواهد شد به صورتي كه بيشترين سختي  مجاز سختي كل براي استفاده آب آشاميدني 500ppm است. اما مي شود نتيجه گرفت كه بي وزن كردن آب در تأسيسات صنعتي به مراتب بسيار با اهميت تر و فوري تر از موارد تأمين نياز هاي خانگي و شرب است به اين دليل كه در بيشتر   صنايع آب مورد بهره برداري قرار ميگيرد و در قسمت هاي پروسه و توليد مي بايست بسيار خالص و بدون املاح باشد و اقتضا مي كند كه سختي آب خروجي از دستگاه سختي گير دائما صفر پي.پي.ام باشد.
براي از بين بردن سختي آب روش هاي گوناگوني هست كه مي شود گفت رايج ترين روش ها براي حذف سختي بكارگيري از سختي گير هاي رزيني ( تبادل يوني ) و همچنين روش شيميايي سختي گيري است 
در سختي گير هاي رزيني يون هاي كلسيم و منيزيم موجود در آب با گذر از ستون رزيني با يون سديم بدل شده وباعث مي شود آب سخت به آب نرم تغيير كند. به شكلي كه آب خارج شده از دستگاه سختي گيررزيني تنها شامل نمك سديم است. رزينهاي دستگاه سختي گير پس از گذشت زمان مشخص دچار مي شوند و كارامدي خود را از دست خواهند داد. اگر رزين با محلول كلرورسديم 10% شستشو پيدا كند، قابليت سختي گيري خود را بدست مي آورد. غلظتهاي كمتر و يا بيشتر نمك اثر كمتري دارند. به كار گيري از از آبهاي گل آلود و داراي مواد آويزان و ايضا آبهايي كه داراي املاح آهن، منگنز، مس و ديگر فلزات سنگين مي باشند، رزينها را مستهلك و آبدهي دستگاه سختي گير كاهش پيدا مي كند. سفارش مي شود قبل از دستگاه سختي گير، مواد ي كه در آب به صورت معلق هستند به وسيله يك فيلتر شني جدا شوند و براي كم شدن املاح فلزات سنگين تصميم مناسب اتخاذ شود. شروع به كار،استفاده و تجديد بار دستگاه سختي گيررزيني امكان دارد دستي، با دستور الكترونيكي، و يا به صورت اتوماتيك صورت مي گيرد.
همه ي دستگاه سختي گير رزيني از ورق كربن به وجود امده و حاوي دريچه بازديد، شبكه لوله كشي مجهز به نازل هاي ورودي و خروجي آب، شير آلات، فشار سنج و مخزن پلي اتيلني ذخيره محلول كلرور سديم است. ابعاد سختي گيرها وابسته به ميزان گذر آب در واحد زمان (دبي) از سختي گير و ميزان املاح موجود در آب دارد. قدرت كارايي هردستگاه نيز بسته به عبور آب، سرعت حركت آب ومقدار سختي آب دارد.كمترين و بيشترين فشار كاري متناسب براي دستگاه هاي سختي گير به ترتيب 2 و 5 اتمسفر مي باشد. در شركت آتيه انرژي تلاش  دستگا ههاي سختي گيري رزيني در گنجايش  هاي گوناگون براساس احتياج براي تصفيه اقسام آب ها با درجات سختي گوناگون ساخته مي شوند.

جهت خريد دستگاه سختي گيررزيني با كارشناسان شركت اطلس آب تماس حاصل نماييد

 

021-46076082

 


برچسب: سختي، گيررزيني،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۳:۱۲ توسط:سلطاني موضوع:

سختي گيررزيني


 

شركت اطلس آب سازنده سختي گيررزيني
يكي از شايعترين  مشكلات آب براي استفاده خوراكي و همچنين استفاده از آب در قسمت هاي گوناگون صنايع وجود املاح كليسيم و منيزيم با ستبريه بيشتر از اندازه نرمال است كه سختي به ان گفته مي شود. قالبا در منابع آب زير زميني به خاطر گذر  آب از لايه هاي مختلف خاك، سختي آب بيشتر از منابع آب سطحي است. از لحاظ بهداشتي سختي بيش از اندازه آب باعث نابساماني در گوارش غذا و نيز به وجود آمدن سنگ كليه خواهد شد به صورتي كه بيشترين سختي  مجاز سختي كل براي استفاده آب آشاميدني 500ppm است. اما مي شود نتيجه گرفت كه بي وزن كردن آب در تأسيسات صنعتي به مراتب بسيار با اهميت تر و فوري تر از موارد تأمين نياز هاي خانگي و شرب است به اين دليل كه در بيشتر   صنايع آب مورد بهره برداري قرار ميگيرد و در قسمت هاي پروسه و توليد مي بايست بسيار خالص و بدون املاح باشد و اقتضا مي كند كه سختي آب خروجي از دستگاه سختي گير دائما صفر پي.پي.ام باشد.
براي از بين بردن سختي آب روش هاي گوناگوني هست كه مي شود گفت رايج ترين روش ها براي حذف سختي بكارگيري از سختي گير هاي رزيني ( تبادل يوني ) و همچنين روش شيميايي سختي گيري است 
در سختي گير هاي رزيني يون هاي كلسيم و منيزيم موجود در آب با گذر از ستون رزيني با يون سديم بدل شده وباعث مي شود آب سخت به آب نرم تغيير كند. به شكلي كه آب خارج شده از دستگاه سختي گيررزيني تنها شامل نمك سديم است. رزينهاي دستگاه سختي گير پس از گذشت زمان مشخص دچار مي شوند و كارامدي خود را از دست خواهند داد. اگر رزين با محلول كلرورسديم 10% شستشو پيدا كند، قابليت سختي گيري خود را بدست مي آورد. غلظتهاي كمتر و يا بيشتر نمك اثر كمتري دارند. به كار گيري از از آبهاي گل آلود و داراي مواد آويزان و ايضا آبهايي كه داراي املاح آهن، منگنز، مس و ديگر فلزات سنگين مي باشند، رزينها را مستهلك و آبدهي دستگاه سختي گير كاهش پيدا مي كند. سفارش مي شود قبل از دستگاه سختي گير، مواد ي كه در آب به صورت معلق هستند به وسيله يك فيلتر شني جدا شوند و براي كم شدن املاح فلزات سنگين تصميم مناسب اتخاذ شود. شروع به كار،استفاده و تجديد بار دستگاه سختي گيررزيني امكان دارد دستي، با دستور الكترونيكي، و يا به صورت اتوماتيك صورت مي گيرد.
همه ي دستگاه سختي گير رزيني از ورق كربن به وجود امده و حاوي دريچه بازديد، شبكه لوله كشي مجهز به نازل هاي ورودي و خروجي آب، شير آلات، فشار سنج و مخزن پلي اتيلني ذخيره محلول كلرور سديم است. ابعاد سختي گيرها وابسته به ميزان گذر آب در واحد زمان (دبي) از سختي گير و ميزان املاح موجود در آب دارد. قدرت كارايي هردستگاه نيز بسته به عبور آب، سرعت حركت آب ومقدار سختي آب دارد.كمترين و بيشترين فشار كاري متناسب براي دستگاه هاي سختي گير به ترتيب 2 و 5 اتمسفر مي باشد. در شركت آتيه انرژي تلاش  دستگا ههاي سختي گيري رزيني در گنجايش  هاي گوناگون براساس احتياج براي تصفيه اقسام آب ها با درجات سختي گوناگون ساخته مي شوند.

جهت خريد دستگاه سختي گيررزيني با كارشناسان شركت اطلس آب تماس حاصل نماييد

 

021-46076082

 

 


برچسب: سختي، گيررزيني،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۵:۲۳ توسط:سلطاني موضوع: